IMPLEMENTACIÓ DEL MINDFULNESS EN ENTORNS EDUCATIUS
presentació

Definició del Programa

El món i la societat global es presenta com un entorn cada vegada més complex, exigent i canviant. L’escola de segle XXI s’està plantejant nous enfocaments metodològics interessants, però per arribar a un autèntic canvi de paradigma educatiu és necessari donar resposta a les necessitats emocionals profundes de totes
les persones que habiten les escoles.

Aquest programa té l’objectiu d´acompanyar als docents en l’aprenentatge del Mindfulness.

El Postgrau es desplega en tres fases:
En una primera fase, s’entrena l’estat físic, mental i emocional dels docents perquè integrin aquests coneixements i pràctiques en el seu dia a dia. En una segona fase, es convida que cada docent comenci a incorporar les eines apreses i les pugui transmetre al seu entorn com una forma de pràctica diària amb infants, companys i famílies.

Finalment, se’ls acompanya a dissenyar i implementar un projecte, mitjançant un disseny únic i personalitzat, per a introduir els elements apresos del Mindfulness a cada aula o centre educatiu.

 

 

Introduir les tècniques de Mindfulness a les aules i en tot l'entorn educatiu és, des de la nostra mirada, un repte tan innovador com imprescindible.

Actualment el Mindfulness ja és una realitat aplicada a molts àmbits de la societat. Diferents investigacions han demostrat la seva eficàcia en la millora d'algunes patologies, trastorns psicològics, reducció de l'estrès i l'ansietat, així com un augment del benestar en general.

Mindfulness es va començar a utilitzar dins d'un context clínic, però aviat diversos estudis van demostrar la seva eficàcia en molts altres àmbits.

En el món de l'educació es registra un alt nivell d'estrès. Els docents es veuen sotmesos a alts nivells de tensió, accentuats actualment per les circumstàncies especials que estem vivint, i que es poden vincular a l'aparició posterior de patologies com ansietat, angoixa, depressió o insomni, com més freqüents. Aquestes afecten tant als propis docents com al seu entorn.

L’atenció és un impressionant repte educatiu

De fet, els docents observen també en els nens i en els joves un increment de falta d’atenció, hiperactivitat, desconcentració, inseguretat i poc interès. Tant els uns com els altres, veuen minvar la seva qualitat de vida, el seu nivell de satisfacció i motivació acadèmica i professional.

El Mindfulness proporciona eines necessàries per fer front als problemes diaris que sorgeixen en els entorns educatius, des d’una altra mirada. La seva pràctica regular aporta beneficis cognitius, físics, de desenvolupament personal i també una millora de la qualitat de les relacions. Augmenta la memòria, la concentració, la creativitat, promou el pensament positiu i la confiança en un mateix i ajuda a prendre millors decisions des de la calma i la serenitat.

Aquests beneficis influeixen en l’estat físic i emocional, en l’educació i en els aprenentatges i també en el creixement personal com a ésser humà.