IMPLEMENTACIÓ DEL MINDFULNESS EN ENTORNS EDUCATIUS
PLA D'ESTUDIS
750 HORES LECTIVES
30 CRÈDITS

1.950 euros
1.850 euros

 

 

Mòdul 01

El Mindfulness a l’aula, bases i beneficis.

20h online
Docent: Amando Juan Mira
Contingut:

Assignatura 1

 • Origen i evolució del Mindfulness.
  Definició de Mindfulness. L’atenció: el valor d’un instant.
 • Bases conceptuals i evidències científiques. Signes que indiquen la presència d’estrès.
 • Beneficis del Mindfulness a nivell personal i professional.
 • Introducció a la respiració, relaxació i visualització.
 • La importància del Mindfulness en l’entorn educatiu (docents, alumnes, famílies). El Mindfulness a l’aula, més enllà d’una simple moda.
 • Context actual a l’escola. Com pot ajudar Mindfulness?
  Incloure Mindfulness en el projecte educatiu de centre.
 • Qui pot fer Mindfulness?
  Estar present en l’experiència. L’entrenament de l’atenció.
 • La meditació i els seus beneficis. Efectes en l’aprenentatge i la memòria.
 • Pràctica formal i informal. Primer contacte de pràctica a l’aula.
 • Pràctiques i dinàmiques d’introducció a l’atenció plena.
Mòdul 02

Mindfulness per a la gestió de l’estrès en els docents. Programa MBSR

25h online
Docent: Rosa Torras
Contingut:

Assignatura 2

 • L’atenció conscient. La respiració com a àncora en el present.
 • La percepció i els judicis. No identificar-nos amb els pensaments.
 • L’estrès com a mecanisme d’emergència per a la supervivència.
 • Resposta a l’estrès des del Mindfulness.
 • Gestió de les emocions. Regulació emocional.
 • Gestió del temps. Aprendre a prioritzar.
 • L’escolta empàtica i la comunicació conscient. Assertivitat.
 • Cultivar la compassió, l’agraïment i la resiliència per créixer com a éssers humans.

Pràctiques. Docents: Rosa Torras i Pilar Jiménez
Jornada de pràctica intensiva (3h).
Taller de moviments conscients (2h)

Mòdul 03

Mindfulness per a nens i adolescents. Programa Un Lloc Tranquil

25h online
Docent: Montserrat Segarra
Contingut:

Assignatura 3

 • Connectant amb la intenció: per què i per a què som docents.
  El plaer de viure i el plaer d’aprendre i ensenyar.
  Perquè oferir Mindfulness a nens i adolescents.
 • Revisió dels programes de Mindfulness per a nens i adolescents al món.
  Introducció al programa Un Lloc Tranquil:
  Mindfulness per ensenyar a nens i adolescents a controlar l’estrès i les emocions difícils.
 • Programa per a desenvolupar en vuit sessions l’atenció, el control de la respiració, l’observació dels pensaments, els sentiments, aprendre a gestionar les experiències desagradables i la comunicació conscient.

Programa per a nens i adolescents

 • Introduir Mindfulness als nens de forma senzilla i comprensible a partir de l’experiència.
 • Acords per desenvolupar el programa en un grup en un ambient segur i acollidor.
 • Descobrir la importància dels moments de pràctica regular: enfortir el múscul de l’atenció.
  Investigar la tendència a dirigir l’atenció cap al passat o el futur.
 • Cultivar la capacitat d’observar els pensaments.
  Incorporar el concepte de ment poc amable.
  La percepció: com ens veiem a nosaltres mateixos i als altres.
  Examinar els sentiments associats a les experiències desagradables. Detectar la resistència.
 • Gestionar emocions difícils. Com calmem el llop que portem dins?
  Canviar d’estat quan ens alterem, per no caure en comportaments insans o en conductes addictives.
  Practicar l’ús del Mindfulness en la comunicació.

Taller d’expressió corporal (3h).
Docent: Mireia García
Taller de prevenció d’addiccions en adolescents (2h)
Docent: Rosa Torras

Mòdul 04

Mindfulness, de la teoria a la pràctica.

25h online
Docent: tots els docents del postgrau
Contingut:

Assignatura 4

 • Dissenyar un model real d’implementació del Mindfulness a l’entorn educatiu
 • Conèixer les fases i el procediment per a dissenyar un Pla Anual que s’adapti a les característiques pròpies de cada centre.
 • Crear ambients i relacions des del Mindfulness dins i fora de l’escola.
 • Aprendre a crear espais físics mindfulness adaptats a les diverses etapes educatives i atenent a la diversitat de centres.
 • Ser capaç de dissenyar un pla de rutines i accions per al dia a dia de l’escola.
 • Tenir cura del “jardí” del docent, de l’alumne, de les famílies i del centre.
 • Dissenyar una Jornada pràctica de Mindfulness per a fer amb infants i joves dins o fora de l’escola (en setmanes culturals, sortides, colònies, etc.)
 • Familiaritzar-se amb el concepte ambaixador del Mindfulness.
 • Conèixer els principals reptes, dificultats i obstacles que poden sorgir durant la implementació.
 • Creant xarxa. Espais per a compartir els diferents projectes.

Jornada de pràctica intensiva (5h).
Docent: Aura Costa

Mòdul 05

Mindfulness per a la salut i el benestar docent

30h online
Docent: Mireia Garcia
Contingut:

Assignatura 5

 • Una mirada cap a l’interior.
  Reconeixement dels nostres talents, capacitats i fortaleses.
 • Amabilitat i benestar, som importants.
  Estratègies per aturar el pilot automàtic i estar més connectat al present.
 • Trampes de la ment i patrons de pensament.
  Prendre consciència dels nostres automatismes.
 • Intel·ligència emocional.
  La presència com un espai conscient en el ser i estar.
 • La interconnexió.
 • La interdependència i la compassió.
  Creant i cultivant relacions positives.
 • La comunicació conscient (Nivell Avançat).
 • L’escolta activa i compassiva.
 • Prevenció i gestió de conflictes dins i fora de l’escola.
 • Autogestió emocional en les situacions conflictives
 • L’art de perdonar, perdonar-se i demanar perdó.
 • Acceptació, aprenentatges i canvi.

Taller de Bany de bosc (5h)
Docent Oscar Expósito

Mòdul 06

Treball final de Postgrau

El Treball Final de Postgrau és per a nosaltres la pedra angular del Pla d’Estudis d’aquest programa i la seva realització́ i presentació és obligatòria per a obtenir la titulació́.

La finalitat principal del Treball Final és que els participants elaborin un projecte que proposi i concreti com portar a la pràctica en el context educatiu tot allò après sobre el Mindfulness.

Les habilitats i competències que vol promoure l’elaboració d’aquest treball són:

 • Integrar els coneixements adquirits per implementar-los, d’una manera personal i original, en entorns diversos partint de la pròpia capacitat.
 • Cultivar una actitud personal i professional orientada a la flexibilitat, innovació i creativitat per resoldre potencials problemes.
 • Saber com afrontar la complexitat des de l’ètica i dels valors Mindfulness de bondat, amabilitat i compassió.
 • Comunicar i transmetre les experiències, sensacions i els coneixements apresos a altres docents, infants, joves i famílies des del respecte i amb claredat, honestedat i humilitat.

El projecte haurà̀ de ser supervisat per un dels docents de l’equip del Postgrau que farà les funcions de tutor i acompanyarà la seva progressió́.

Master Class

Master Class

Mòdul 1

Dr. Vicente Simón, psiquiatre, investigador i catedràtic de psicobiologia, dedicat a l’estudi de la consciència i de la meditació.

Mòdul 2

Taula rodona amb docents formats en Mindfulness i especialistes en educació emocional i atenció plena.

Mòdul 3

Dra. Amy Saltzman, Metge holística i directora de Association for Mindfulness in Education. Fundadora Still Quiet Place.

Mòdul 4

Rosa Torras, Enginyera, terapeuta, coach i instructora de Mindfulness.

Jornades i Tallers

Jornades i Tallers

Totes les jornades intensives i els tallers de cada mòdul es faran en dissabte a la seu de “Can Ramos” de la Garriga seu de la Fundació Universitària Martí l’Humà. Trobareu les dates a la pestanya de Calendari.

Estada Final

Estada Final de Postgrau

Viure una experiència per observar i compartir les descobertes i els aprenentatges en l’Atenció Plena assolits durant el Postgrau.

Tindrem temps per meditar en plena natura, per exercitar el cos, per relaxar-nos i per practicar espais de silenci.
Gaudirem de moments per compartir les experiències i el projecte del Postgrau, de diàlegs per reflexionar com l’altruisme i la compassió es un pilar fonamental per assolir el benestar personal, un estat que ens apropa a la felicitat.

Inclou la tasca de l’equip organitzatiu. No inclou l’allotjament ni els àpats.

Un cop finalitzat el Postgrau, superades les proves d’avaluació i acabat el Projecte Final el participant rebrà un
Títol del Postgrau d’Implementació del Mindfulness en entorns educatius per la UVic i la FUMH.
També un certificat de:
Programa MBSR (Mindfulness per a la Reducció de l’Estrès)
Programa Un Lloc Tranquil (A Still Quiet Place de la Dra. Amy Saltzman)

PREU: 1.950 euros
1.850 euros

Oferta especial: 10% de descompte si t’inscrius amb un amic!
1.665€ pels dos
Interessats en aquesta oferta posar-se en contacte amb Administració:
telèfon 938605060 o correu electrònic administracio@fumh.cat

Descomptes:

10% de descompte del preu de sortida pels alumnes i ex alumnes de la UVic
10% de descompte del preu de sortida pels col·legiats en el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
(màxim de descomptes acumulats aplicables del 15%)

Curs bonificable a través de la FUNDAE

El postgrau de Mindfulness ofereix la possibilitat de pagament mitjançant un crèdit del BBVA, amb les condicions avantatjoses de un TAE 3,55%

Els interessats amb aquesta modalitat de pagament han de procedir a la seva preinscripció complimentant les dades en l’enllaç i optant en el moment del pagament per la modalitat de crèdit bancari, per tal d’obtenir el rebut de preinscripció. Amb el rebut de preinscripció es pot cursar la sol·licitud de crèdit a qualsevol oficina de BBVA España o per correu electrònic a la Rocío Hernandez ( directora oficina BBVA de la Garriga) a rocio.hernandez@bbva.com.

Un cop obtingut el crèdit per finalizar la matriculació i disposar de la reserva de plaça , caldrà que l’alumne procedeixi el pagament de l’import de la matricula per transferencia bancaria al compte de la FUMH ES68 0182 8759 6102 0012 6181 o en efectiu a les oficines centrals de la FUMH al carrer figueral nº 59, de la Garriga 08530

 Descarregar condicions especials

 Veure condicions a la web del BBVA

Alumnes amb titulació universitària espanyola

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o equiparable:

– Un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS).

o bé:

– Un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació de l’EEES (mínim 3 cursos acadèmics).

– En cas que s’autoritzi la matrícula sense una titulació universitària,
s’obtindrà un certificat d’especialització universitària en comptes del títol de postgrau.

Documentació que has de presentar:
– Còpia del DNI, Passaport o NIE vigent.
– Còpia compulsada del teu títol universitari o del resguard o document en format digital amb el Codi Segur de Verificació. Si no en disposes, aportant l’original i una còpia del títol, et podrem fer la verificació a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic- UCC o en qui es designi. Si has obtingut la titulació d’accés al programa de postgrau a la UVic-UCC no cal que presentis el títol universitari.
– Carta de motivació.
– Currículum Vitae.

Mòduls de 4 setmanes
Una sessió online en streaming per setmana (divendres de 18:30 a 20:30 h.)

Una sessió d’una hora gravada per visualitzar lliurament durant la setmana.

3 masterclass (amb personalitats dins del món del mindfulness)

Un bany de bosc

3 Jornades presencials en dissabte

Hores de tutorització personalitzada del projecte final

Estada final de Postgrau

INICI OCTUBRE 2023

MÒDUL 1
4 SETMANES
13 d'octubre del 2023 Sessions de 2h Divendres de 18:30 a 20:30h.
MASTER CLASS: DIJOUS 1 DE DESEMBRE A LES 19H
MÒDUL 2
4 SETMANES
10 de novembre de 2023 Sessions de 2h Divendres de 18:30 a 20:30h. Jornada intensiva: Dissabte 25 de noviembre 10h a 14h.
TAULA RODONA: DIJOUS 12 DE GENER A LES 19H
MÒDUL 3
4 SETMANES
12 de gener de 2024 Sessions de 2h Dimarts i divendres de 18:30 a 20:30h. Jornada intensiva: Dissabte 17 de febrer de 10h a 14h.
MASTER CLASS: DIMECRES 7 DE FEBRER
MÒDUL 4
4 SETMANES
16 de febrer de 2023 Sessions de 2h Divendres de 18:30 a 20:30h.
MASTER CLASS: DIMECRES 13 DE MARÇ A LES 19H
DEL 1 FINS AL 29 DE MARÇ TEMPS DE TREBALL PERSONAL DEDICAT A PROJECTE I MENTORITZACIÓ
BANY DE BOSC
23 de març de 2024
MÒDUL 5
4 SETMANES
25 d’abril al 19 de maig de 2023 (25, 28, 2, 5, 9, 12, 16 i 19) Sessions de 2h Dimarts i divendres de 18:30 a 20:30h.
MÀSTER CLASS FINAL
ESTADA FINAL DE POSTGRAU
31, 1, 2 de juny de 2024
LLIURAMENT TREBALL FINAL DE POSTGRAU
Divendres 14 de juny de 2024
CLOENDA DEL POSTGRAU
Divendres 30 de juny de 2023 a les 19h